Privacy

Privacy


GDPR/AVG:

De webshop van IVgeo/IVBikegeo is zo ingericht dat alle bestellingen worden verwerkt via mailverkeer. Wij slaan uw persoonsgegevens derhalve niet op, anders strikt noodzakelijk voor onze boekhouding en het opstellen van facturen (bewaarduur cf. wettelijke eisen). Wij maken geen gebruik van klantlogin’s en verzenden geen nieuwsbrieven. Onze (en dus ook uw) gegevens worden op een lokale computer opgeslagen en zijn dus niet te vinden op externe servers. De veiligheid van de door u verstrekte persoonsgegevens is derhalve gelijk aan het veiligheidsniveau van algemeen mailverkeer.

Uw gegevens (Naam, adres en mailadres) worden, indien van toepassing, wel gebruikt voor het aanmaken verzendlabels bij postbedrijven als Postnl, bPost en UPS. Dit betekent dat uw gegevens op dat moment beschikbaar worden gesteld aan voornoemde postbedrijven. Zonder de verstrekking van uw gegevens kunnen wij bestellingen echter niet versturen. Voor meer informatie over de wijze waarop zij met uw gegevens omgaan kunt u zich richten tot hen.

Uw heeft recht op inzage, rectificatie en/of wissen van de persoonsgegevens (voor zover niet wettelijk noodzakelijk voor onze boekhouding). Een verzoek hiertoe kunt u indienen via mail (info@ivgeo.nl). U heeft recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht het zo zijn dat de een overheidsinstantie zich tot ons went om enkele gegevens op te vragen en wij zijn daartoe verplicht dan gaat deze regeling van bescherming niet op. Mocht u een van de leveringsvoorwaarden verbreken ook dan zullen wij u gegevens wel gebruiken om de transactie juist te laten verlopen.

Cookies
Er worden geen automatische cookies op de computer van de bezoeker opgeslagen. Mocht u dit wel willen (om eigen adresgegevens op te slaan voor toekomstige bestellingen) dan kunt u dit aangeven op de laatste bestelpagina. Dan zal het wel zo zijn dat de bezoeker de website tussen de cookies vermeld krijgt.

Bikegeo.nl

Net even anders in fietsen en onderdelen.

Bikegeo
Ivo van Geloven
Karpatenlaan 72
5022 GJ Tilburg
Nederland
Contact bij voorkeur via mail
Telefoon: +31(0)138228440   +31(0)651614466
Fax: -
info@bikegeo.nl